Pályázat az EU Code Week Iskola címre

Köszönjük, hogy érdeklődik az EU Code Week School Label (EU Code Week Iskola cím) iránt. Örömmel fogadnánk iskolájának az EU Code Week Iskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatát és megvizsgáljuk, hogy intézményük méltó-e erre a kitüntető címre. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az odaítélt cím két egymást követő tanévben marad érvényben: 2024/2025 és 2025/2026.

Mit takar az EU Code Week Iskola cím?

Az EU Code Week Iskolák az előző években a Code Week tevékenységeinek megszervezésével nagyban hozzájárultak a Code Week sikeréhez. Az ilyen iskolák tervezetten integrálják a kódolást és a számítógépes gondolkodást tanterveikbe, és a Code Week tevékenységek szervezésével, a tanárok képzésével, valamint a kódolás és a számítógépes gondolkodás tanításának fontosságára való figyelemfelhívással valósítják meg céljaikat. A EU Code Week Iskola cím azon iskolák tevékenységének az elismerésére szolgál, amelyek komolyan elkötelezettek a Code Week tevékenységek fontossága mellett, és készek támogatni a mozgalom helyi elterjedését.

Milyen feltételekkel lehet pályáznia az EU Code Week Iskola címre?

Az EU Code Week Iskola címre pályázó iskoláktól azt várjuk el, hogy:

  • az intézmény pedagógusaink legalább 5%-a vegyen részt az EU Code Week Iskola címhez kapcsolódó tevékenységekben az elkövetkezendő 2 évben,
  • az előző két évben legalább 5 Code Week esemény szervezését tudják maguk mögött 2022.01.01. és 2023.12.31 között,
  • kapják meg az iskola igazgatójának jóváhagyását és a pályázat támogatását,
  • a cím odaítélése után két tanéven keresztül (2024/2025. és 2025/2026. tanév) egy olyan kétéves terv megvalósításával folytassanak aktív tevékenységet, amelyek magukban foglalják a kódolás és a számítógépes gondolkodás integrálását a tantervben, valamint Code Week események szervezését.

Hogyan pályázhat az iskolám az EU Code Week Iskola címre?

Az iskola képviselőjének (akinek nem feltétlenül az intézmény vezetője) ki kell töltenie az alábbi űrlapot, és 2024. március 20-i határidő előtt be kell küldenie azt. Pályázatát az EU Code Week központi csapata értékeli. Az EU Code Week Iskola címeket elnyert intézmények neveit 2024. májusában/júniusában fogják kihirdetni.

Fontos megjegyzések, kérjük figyelmesen olvassa el!

  • Ne feledje, hogy a pályázati űrlap egy online weboldal része. A válaszok vázlatát mentheti, és később folytathatja a kitöltést. Alternatív megoldásként ezeket a kérdéseket bemásolhatja egy dokumentumba, és kollégáival és/vagy az intézmény vezetőjével együtt dolgozhat a válaszokon. A válaszok megadása után visszatérhet az űrlaphoz, kitöltheti és beküldheti azt.
  • A jelentkezési lap kitöltése nem biztosítja a cím odaítélését. A központi csapat értékeli az adott válaszokat, a 2 éves terv megvalósíthatóságát és a Code Week programjaiban való részvételt. Az EU Code Week csapata gondoskodik arról, hogy a pályázat elbírálása objektív legyen, és figyelembe vegye a helyi körülményeket is.
  • 2024-ben az EU Code Week kezdeményezés által érintett országok (EU tagállamok és Nyugat-Balkán) iskoláitól várjuk a jelentkezéseket. Kérjük, ne jelentkezzen, ha iskolája nem ezen országok valamelyikében található.
  • Amennyiben iskolája 2022-ben elnyerte az EU Code Week Iskola címet, újra jelentkezhet a cím megújítására. Az EU Code Week Iskola státuszáról a következő oldalon adhat tájékoztatást.

Az eredeti, angol nyelvű szöveg ITT olvasható, és innen vezet link a jelentkezési lap kitöltéséhez is.